Akhir
Memutus Rantai Karma
Sudah terdoktrin di negeri kita, setiap perbuatan orang tua, karmanya akan menurun pada anak. Orang boleh meyakini, tetapi aku tidak.
Joy View 12.8M Joy Joy Coin 155.4K Coin
# Drama
# 54 Bab
Mulai Membaca
Baca lewet aplikasi