Karsa dari Rasa
Pandu Longsadapit, flatboy yang sebelumnya tidak mengenal cinta sebelum akhirnya bertemu dengan Gebi Kintan Clarasya— penakluk hati singanya sekolah.
Joy View 1.1M Joy Joy Coin 5.4K Coin Joy Candy 219 Candy
# Romance | Drama