bucin 〰️ jaedo
"bucin banget sih lu, Jung"—nct
Joy View 15.1K Joy
# Fan Fiction